'The EVIL Within' Vita Cagnone by Nikolay Biryukov for Twenty6 Magazine 7